Systém hodnocení turnajů v rámci Optim tour
 

Pro sestavení žebříčků sledující úspěšnost hráčů (hráček) na turnajích v rámci Optim tour platí tyto zásady:

1)V sezónách 2005-2007 se určovala kategorie turnajů a udělení bodů za umístění z platných tabulek soutěžního předpisu ČTS.
Od sezóny 2008 budou výsledky dosažené na turnajích klasifikovány na ČTS podle toho v jaké třídě jsou turnaje schváleny v termínových listinách, tedy kategorie turnajů je stanovena jako pevná s možným navýšením podle článku 12 KŘ.
Do žebříčku Optim tour se však nadále započítávají body za umístění podle skutečně dosažené kategorie,
tedy tak jako tomu bylo v minulosti. Výsledky čtyřhry nebudou počínaje rokem 2011 zvlášť vyhodnocovány.

2)K přiděleným bodům za umístění se hráčům (hráčkám) připočítávají ještě bonusové body za obtížnost jejich vítězného zápasu,
které jsou závislé na bonusové hodnotě poraženého hráče (hráčky) nebo páru ve čtyřhře.
Tyto bonusové hodnoty; pro čtyřhru pak jejich součet, je nutné přepočítat na bonusové body BB, které jsou pak uděleny vítězům jednotlivých zápasů.
Ve čtyřhře se o získané bonusové body vítězný pár nedělí, ale každý z hráčů (hráček) získává celou jejich výši.
Přepočet bonusových hodnot na bonusové body je znázorněn v následující tabulce:

Dvouhra (BH)1 3 4 6    9   12  
Čtyřhra (BH)24-67-910-1213-1516-1819-21 23-2426-2829-3132-3435-3839-4142-4445-4849-5154
Bonus body (BB)00,511,522,533,5 44,555,566,577,58

Dvouhra (BH) 15     20    25 30354560
Čtyřhra (BH)55-5760-6163-6465-6669-707275 80859095 105120   
Bonus body (BB)8,599,51010,51111,512 1313,514151618212736

3)Vítěz zápasu má právo získat bonusové body pouze v případě, že zápas byl skutečně sehrán nebo byl alespoň zahájen.
Nelze tedy získat bonusové body za skrečovaný zápas ještě před jeho zahájením.

4)Počet bodů za umístění PBÚ + suma bonusových bodů SBB v součtu tvoří bodový stav za dvouhru a analogicky za čtyřhru za právě odehraný turnaj. Podle sumy těchto bodových stavů z jednotlivých turnajů ve dvouhře CBD v rámci Optim tour za příslušný rok je stanoveno pořadí na žebříčku.
Přímý postup na závěrečné MASTERS mají vítězové (-ky) turnajů Optim tour v příslušném roce a dále nejlépe hodnocení hráči (-ky) ze žebříčku Optim tour dvouhry, kteří tak doplní počet účastníků (-ic) do počtu 7 jak v soutěži mužů tak i žen.
Pořadatel má právo udělit jednu volnou kartu jak v soutěži mužů tak i žen s tím, že uvedený hráč (hráčka) musí být v celkovém hodnocení dvouhry umístěn (-a) do 15.místa.

5) V rámci Optim tour není kvalifikace hodnocena jako samostatný turnaj, ale jako součást hlavní soutěže a platí následující:
Pokud hráč (-ka) postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže a zde bude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčků Optim tour započteny body za umístění PBÚ pouze z hlavní soutěže.
Pokud hráč (-ka) postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže a zde nebude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčku Optim tour započteny body za umístění PBÚ z hlavní soutěže, ale o kolo zpět než je to, za které se udělují body za první postup v hlavní soutěži.
Pokud hráč (-ka) nepostoupí z kvalifikace do hlavní soutěže a v kvalifikaci bude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčku
Optim tour započteny body za umístění PBÚ z hlavní soutěže, ale o dvě kola zpět, než je to za které se udělují body za první postup v hlavní soutěži.
Ve všech případech navíc hráč (-ka) získá sumu bonusových bodů SBB za všechna vítězství v hlavní soutěži, ale i v kvalifikaci.

6)V případě rovnosti sumy bodových stavů CBD za odehrané turnaje Optim tour v rámci roku o lepším pořadí ve dvouhře rozhoduje:

a) menší počet odehraných turnajů PTD ve dvouhře v aktuálním roce
b) vyšší suma bodů za umístění CBÚD ve dvouhře v aktuálním roce

Pokud i zde je shoda, hráči (hráčky) se o příslušné pořadí ve dvouhře dělí.